- Under Wonder - Dogma II: "Het dogma van de fiets"

Wanneer je een fiets stil houdt valt ie om. Als je er op rijdt zul je niet omvallen (als het goed is:-)).

Een gangbare verklaring hiervoor zou zijn dat doordat de wielen draaien deze door de gyroscopische werking de fiets overeind houden... Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als je het stuur van de fiets vast last. Dan val je onherroepelijk om. Daarmee is die verklaring niet goed. Ga maar na: als er een fiets gemaakt zou worden met gewichtloze wielen zou je er nog steeds op kunnen fietsen.

De werkelijke verklaring zit hem er in dat je op een fiets nooit in een rechte lijn rijdt. Je maakt constant bochtjes dit kun je het duidelijkst zien aan het spoor dat een fiets maakt in de sneeuw: dat spoor is altijd slingerend. Op het moment dat je een bochtje maakt treedt er een middelpuntvliegende kracht op die de fiets overeind houdt. Dat is de werkelijke beschrijving van het verschijnsel dat de fiets overeind houdt.

Stel je maar voor: je zit op de fiets, je valt naar links, je stuurt dan naar links dus je komt in een bocht naar links. Dan is er een middelpuntvliedende kracht die naar rechts gericht is en die je daarmee weer recht zet.

Dogma I: "Het dogma van de vleugel"

Dogma III: "Het dogma van de vleugel"